TIN TỨC

Bí quyết thoát khỏi sự từ chối của Khách hàng của Tư Duy Lô Hội

02-06-2020 | 260 lượt xem

Trong trường hợp này nếu bạn muốn một cuộc hẹn gặp nhưng chỉ hỏi đơn thuần “Khi nào chúng ta có thể gặp mặt” hoặc chỉ đưa ra một sự lựa chọn “Thứ 3 tuần này chúng ta gặp trực tiếp trao đổi được không?” Câu trả lời bạn nhận về thường sẽ là sự băn khoăn “Để anh xem đã”. Nhưng nếu bạn đưa ra tới 2 lựa chọn cho khách hàng, câu trả lời khi đó sẽ hoàn toàn khác.