TOP 10 FBOS ĐẠT DOANH THU CÁ NHÂN VÀ HOA HỒNG CAO NHẤT THÁNG 03 NĂM 2021

Cấp báo cấp báo!! Tối nay, tại Việt Nam sẽ có mưa và dông vài nơi, đặc biệt là các khu vực thuộc công ty Lô Hội.

Ngày này cuối cùng đã đến!

Dù cho tháng nào cũng công bố nhưng Tư Duy Lô Hội lại hồi hộp không ngớt vì không biết là FBOs sẽ có thể giữ vững vị trí của mình trong hai Top 10 này hay không? Hay là những gương mặt mới nào sẽ xuất hiện trong tháng 03 này?

Vậy nên, hãy cùng Tư Duy Lô Hội gửi lời chúc mừng đến toàn thể FBOs nói chung và cũng như là chúc mừng Top FBOs tiêu biểu đã xuất sắc đạt được những thành tích cao trong tháng 03 năm 2021 nhé.

Với Top 10 FBOs đạt doanh thu cá nhân cao nhất tháng 03 năm 2021 gồm có:

 1. Cao Trí Thiện (840-001-024-675)
 2. Mông Thị Hường (840-000-968-704)
 3. Nguyễn Văn Hà (840-001-033-079)
 4. Trần Phú (840-001-043-954)
 5. Phạm Minh Tú (840-001-043-953)
 6. Nguyễn Hoài Thương (840-001-046-129)
 7. Nguyễn Thị Thu Hồng (840-000-042-665)
 8. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (840-001-043-827)
 9. Nguyễn Thu Phương (840-001-043-938)
 10. Nguyễn Thị Diệp Hồng (840-000-600-633)

Bên cạnh đó, TDLH còn có Top 10 Nhà phân phối đạt hoa hồng cao nhất tháng 03 năm 2021 nữa:

 1. Hà Quốc Hiến (840-000-916-956)
 2. Nguyễn Hữu Tuấn (840-000-804-057)
 3. Đinh Thị Lý (840-000-556-689)
 4. Nguyễn Văn Tài (840-000-706-623)
 5. Nguyễn Thị Hoa (840-000-730-163)
 6. Vũ Trí Dũng (840-000-961-893)
 7. Trần Thị Tuyết (840-000-965-289)
 8. Trình Thị Lưu (840-000-684-813)
 9. Hoàng Thị Thanh Bình và Nguyễn Văn Hiệp (840-000-748-580)
 10. Trần Mạnh Cường (840-000-973-307)

Kết thúc tháng 03 năm 2021 cùng với nỗ lực của FBOs trong gia đình Lô Hội. Hãy cùng nhau cố gắng đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong những tháng tiếp theo nhé.

Gia đình Lô Hội cố lên!!

0 lượt thích 0 bình luận
Vui lòng để gửi trả lời bài viết này!