Trải nghiệm học tập trực tuyến cùng với phiên bản ứng dụng của Tư Duy Lô Hội

Sử dụng thuận lợi hơn với phiên bản ứng dụng của Tư Duy Lô Hội

Tư Duy Lô Hội nay đã có phiên bản ứng dụng trên điện thoại thông minh với ba tiêu chí "Tiện Lợi - Hiệu Quả - Miễn Phí" giúp FBOs có thể dễ dàng trải nghiệm những khóa học mọi lúc mọi nơi.

Cùng với giao diện dễ sử dụng, ứng dụng Tư Duy Lô Hội luôn cập nhật:
- Các khóa học hấp dẫn
- Những tin tức đặc sắc
- Blogs

Nhấn vào đây để xem video trên Youtube của Tư Duy Lô Hội


Tải phiên bản ứng dụng của Tư Duy Lô Hội tại:
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powernetrn
- iOS: https://apps.apple.com/us/app/t%C6%B0-duy-l%C3%B4-h%E1%BB%99i/id1489898244

Tải nhanh ngay hôm nay!!

0 lượt thích 0 bình luận
Vui lòng để gửi trả lời bài viết này!