Trải nghiệm không gian mua sắm mới tại showroom chi nhánh Hồ Chí Minh!!

Showroom tại chi nhánh Hồ Chí Minh đã được nâng cấp.

Sau khoảng thời gian ấp ủ thì showroom tại trụ sở chính ở Hồ Chí Minh đã nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của FBOs và quảng bá các sản phẩm của công ty Lô Hội.

Năm mới, diện mạo mới, thành công mới! Cùng nhau trải nghiệm không gian mua sắm mới tại showroom chi nhánh Hồ Chí Minh nhé!

JUNG SUNGGUN 0 bình luận
Vui lòng để gửi trả lời bài viết này!