TƯ DUY LÔ HỘI

LEADING TO PROFESSIONAL

Tư duy Lô Hội xin gửi tới bạn lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất!

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn quý khách đã tham gia Tuduylohoi,vn. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và bạn hiểu phương thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn. Chính sách bảo mật này bao gồm cách thức thu thập thông tin dữ liệu cá nhân và mô tả quyền quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc giới hạn việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính Sách Bảo Mật này chỉ có hiệu lực khi quý khách vào hoặc sử dụng trang web tuduylohoi.vn, ứng dụng trên điện thoại, APIs hoặc các dịch vụ liên quan trừ khi chúng tôi liên hết với một chính sách hoặc tuyên bố khác . Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Bạn không nên sử dụng Dịch vụ nếu không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Mục lục
  1. Dữ liệu nào chúng tôi nhận được
  2. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để làm gì
  3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai
  4. Bảo mật
  5. Quyền của bạn
  6. Cập nhật & thông tin liên hệ
1. Dữ liệu nào chúng tôi nhận được

Chúng tôi trực tiếp thu thập dữ liệu nhất định từ bạn, như thông tin bạn tự nhập và dữ liệu về việc tham gia các khóa học của bạn. Chúng tôi cũng tự động thu thập một số dữ liệu, như thông tin về thiết bị của bạn và những phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc dành thời gian sử dụng.

1.1 Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu khác nhau từ bạn hoặc về bạn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ. Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu chúng tôi thu thập.

Khi bạn tạo tài khoản và sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp trực tiếp, bao gồm:

Dữ liệu tích lũy: Để sử dụng một số tính năng nhất định (như đăng ký khóa học), bạn cần tạo tài khoản người dùng. Khi bạn tạo hoặc cập nhật tài khoản của mình, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu bạn cung cấp, như địa chỉ email, tên, ID công ty, mật khẩu, giới tính, số điện thoại và ngày sinh của bạn (Dữ liệu tài khoản).

Dữ liệu hồ sơ: Bạn cũng có thể chọn cung cấp thông tin hồ sơ như ảnh, giới thiệu (Giới thiệu về tôi), profile URL hoặc dữ liệu khác. Dữ liệu hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai.

Nội dung được chia sẻ: Các phần của Dịch vụ cho phép bạn tương tác với người dùng khác hoặc chia sẻ nội dung công khai, bằng cách đăng đánh giá trên trang khóa học, hỏi hoặc trả lời câu hỏi, tải lên các bài đăng trong Diễn đàn (áp dụng cho tất cả Người dùng) hoặc trên trang Blog (áp dụng cho các Blogger) hoặc đăng tải hình ảnh hoặc các việc khác mà bạn tải lên. Nội dung được chia sẻ như vậy có thể được người khác xem công khai tùy thuộc vào nơi nó được đăng.

Dữ liệu khóa học: Khi bạn đăng ký và tham gia các khóa học, chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu nhất định bao gồm các khóa học, bài tập và câu hỏi mà bạn đã bắt đầu và hoàn thành; những trao đổi của bạn với giảng viên và các học viên khác; và các bài tiểu luận, câu trả lời cho các câu hỏi và các mục khác được gửi để đáp ứng yêu cầu khóa học.

Dữ liệu thanh toán của sinh viên: Nếu bạn mua hàng, chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu nhất định về giao dịch mua hàng của bạn (chẳng hạn như tên và mã zip) khi cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của bạn. Bạn phải cung cấp dữ liệu thanh toán và thanh toán nhất định trực tiếp cho các đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi, bao gồm tên, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và mã zip. Vì mục đích bảo mật, Tuduylohoi.vn không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của chủ thẻ, chẳng hạn như số thẻ tín dụng đầy đủ hoặc dữ liệu xác thực thẻ.

Khuyến mãi và Khảo sát: Chúng tôi có thể mời bạn hoàn thành khảo sát hoặc tham gia chương trình khuyến mãi (như cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc thử thách), thông qua Dịch vụ hoặc nền tảng của bên thứ ba. Nếu bạn tham gia, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu bạn cung cấp như một phần của việc tham gia, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, ngày sinh hoặc số điện thoại của bạn. Dữ liệu đó tuân theo Chính sách quyền riêng tư này trừ khi có quy định khác trong thể lệ chính thức của chương trình khuyến mãi hoặc trong chính sách bảo mật khác. Dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng để quản lý chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát, bao gồm thông báo người chiến thắng và phân phối phần thưởng. Để nhận phần thưởng, bạn có thể được yêu cầu cho phép chúng tôi đăng một số thông tin của bạn một cách công khai. Khi chúng tôi sử dụng platform của bên thứ ba để thực hiện khảo sát hoặc quảng cáo, chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba sẽ được áp dụng.

Liên lạc và Hỗ trợ: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ hoặc báo cáo vấn đề hoặc thắc mắc nào, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin liên hệ, tin nhắn và các dữ liệu khác về bạn như tên, địa chỉ email, vị trí, hệ điều hành, địa chỉ IP và bất kỳ dữ liệu khác bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập thông qua các phương tiện tự động (bao gồm bên dưới). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để trả lời bạn và nghiên cứu câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn, theo Chính sách bảo mật này.

Dữ liệu được liệt kê ở trên được chúng tôi lưu trữ và liên kết với tài khoản của bạn.

1.2 Dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua các phương tiện tự động

Khi bạn truy cập Dịch vụ (bao gồm các khóa học duyệt web), chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu nhất định bằng các phương tiện tự động, bao gồm:

Dữ liệu hệ thống: Dữ liệu kỹ thuật về máy tính hoặc thiết bị của bạn, như địa chỉ IP, loại thiết bị, loại và phiên bản hệ điều hành, UDID nhất, trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, tên miền và dữ liệu hệ thống khác và các loại platform (dữ liệu hệ thống).

Dữ liệu hữu dụng: Thống kê sử dụng về việc tương tác của bạn với Dịch vụ, bao gồm các khóa học đã truy cập, thời gian sử dụng trang hoặc Dịch vụ, các trang đã truy cập, các tính năng đã sử dụng, truy vấn tìm kiếm, nhấp vào dữ liệu, ngày và giờ và các dữ liệu khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ ("Dữ liệu sử dụng").

Dữ liệu địa lý ước chừng: Vị trí địa lý gần đúng, bao gồm thông tin như quốc gia, thành phố và tọa độ địa lý, được tính dựa trên địa chỉ IP của bạn.

Dữ liệu được liệt kê ở trên được thu thập thông qua việc sử dụng tệp nhật ký máy chủ và công nghệ theo dõi. Nó được lưu trữ bởi chúng tôi và liên kết với tài khoản của bạn.

2. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để làm gì

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để thực hiện những việc như cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, khắc phục sự cố, bảo mật chống gian lận và lạm dụng, cải thiện và cập nhật Dịch vụ của chúng tôi, phân tích cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, phục vụ quảng cáo được cá nhân hóa và theo yêu cầu của pháp luật hoặc cần thiết cho sự an toàn và toàn vẹn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ để:

Cung cấp và quản lý Dịch vụ, bao gồm hiển thị nội dung tùy chỉnh và tạo điều kiện giao tiếp với người dùng khác;

Xử lý các yêu cầu và đơn đặt hàng của bạn cho các khóa học, sản phẩm, dịch vụ cụ thể, thông tin hoặc tính năng;

Liên lạc với bạn về tài khoản của bạn bằng cách:

1. Trả lời các câu hỏi và thắc mắc của bạn;

2. Gửi cho bạn tin nhắn và thông tin quản lý, bao gồm tin nhắn từ giảng viên và trợ lý giảng dạy, thông báo về các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi và cập nhật các thỏa thuận của chúng tôi;

3. Gửi bạn thông tin và tin nhắn trong ứng dụng về tiến trình học của bạn trong các khóa học, chương trình phần thưởng, dịch vụ mới, tính năng mới, chương trình khuyến mãi, bản tin và các khóa học có sẵn khác (mà bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào);

Quản lý tùy chọn tài khoản của bạn

Tạo điều kiện cho Dịch vụ hoạt động kỹ thuật, bao gồm khắc phục sự cố và giải quyết các sự cố, bảo vệ Dịch vụ và ngăn chặn gian lận và lạm dụng

Thu hút phản hồi từ người dùng

Quảng bá và điều hành các cuộc khảo sát và chương trình khuyến mãi do Tuduylohoi.vn quản lý hoặc tài trợ

Tìm hiểu thêm về bạn bằng cách liên kết dữ liệu của bạn với dữ liệu bổ sung thông qua nhà cung cấp dữ liệu của bên thứ ba hoặc phân tích dữ liệu với sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ phân tích

Xác định người dùng duy nhất trên các thiết bị

Quảng cáo phù hợp trên các thiết bị

Cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và phát triển các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mới

Phân tích xu hướng và lưu lượng truy cập, theo dõi mua hàng và theo dõi dữ liệu sử dụng

Quảng cáo Dịch vụ trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba

Theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép; hoặc là

Nếu không, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi tin rằng việc đảm bảo sự an toàn hoặc toàn vẹn của người dùng, nhân viên, bên thứ ba, công chúng hoặc Dịch vụ của chúng tôi là cần thiết

3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu nhất định về bạn với các giảng viên, sinh viên khác, các công ty thực hiện dịch vụ cho chúng tôi, các đối tác kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp phân tích và làm giàu dữ liệu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn khi cần để bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc như một phần của tái cấu trúc công ty. Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu theo những cách khác nếu nó được tổng hợp hay không nhận dạng hoặc nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau hoặc được mô tả trong Chính sách bảo mật này:

Với Giảng viên của bạn: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi có về bạn với giảng viên của các khóa học bạn đăng ký hoặc có yêu cầu thông tin, để họ có thể cải thiện các khóa học cho bạn và các học viên khác. Dữ liệu này có thể bao gồm thành phố, quốc gia, ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành, cài đặt thiết bị và các hoạt động của bạn trên Tuduylohoi.vn. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu bổ sung về bạn (như tuổi hoặc giới tính), chúng tôi cũng có thể chia sẻ những dữ liệu đó.

Với các học viên và Giảng viên khác: nội dung và dữ liệu hồ sơ được chia sẻ của bạn có thể được xem công khai, bao gồm cả các học viên và giảng viên khác. Nếu bạn đặt câu hỏi cho giảng viên, hãy gửi phản hồi cho khóa học, để lại nhận xét bên dưới bài đăng, thông tin của bạn (bao gồm tên của bạn) cũng có thể được người dùng khác xem công khai.

Với Nhà cung cấp dịch vụ, Nhà thầu và Đại lý: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các công ty bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay cho chúng tôi, như xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, dịch vụ tiếp thị và quảng cáo, dịch vụ email và lưu trữ, và dịch vụ khách hàng và hỗ trợ. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và được yêu cầu sử dụng dữ liệu đó khi chúng tôi chỉ đạo, để cung cấp dịch vụ được yêu cầu của chúng tôi.

Để Quản lý các Khuyến mãi và Khảo sát: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn khi cần thiết để quản lý, tiếp thị hoặc tài trợ cho các chương trình khuyến mãi và khảo sát mà bạn chọn tham gia, theo yêu cầu của luật hiện hành (như cung cấp danh sách người chiến thắng hoặc nộp hồ sơ theo yêu cầu) hoặc theo các quy tắc của chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát.

• Để tuân thủ an ninh và pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba nếu chúng tôi (theo quyết định riêng của chúng tôi) có niềm tin rằng việc tiết lộ là:

Được phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;

Được yêu cầu như một phần của một cuộc điều tra tư pháp, chính phủ hoặc pháp lý, lệnh hoặc thủ tục tố tụng;

Cần thiết như một phần của giấy triệu tập toà án, giấy phép hoặc yêu cầu hợp lệ khác;

Cần thiết một cách hợp lý để thực thi Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư và các thỏa thuận pháp lý khác của chúng tôi;

Cần thiết để phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý gian lận, lạm dụng, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật (hoặc quy tắc hoặc quy định), hoặc các vấn đề an ninh hay kỹ thuật; hoặc là

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu về bạn cho kiểm toán viên và cố vấn pháp lý của chúng tôi để đánh giá nghĩa vụ và quyền tiết lộ của chúng tôi theo Chính sách bảo mật này.

Sau khi Tổng hợp / Hủy nhận dạng: chúng tôi có thể tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu tổng hợp hoặc không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào.

Với sự cho phép của bạn: với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho các bên thứ ba ngoài phạm vi của Chính sách bảo mật này.

4. Bảo mật

Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu nhất định về bạn với các giảng viên, sinh viên khác, các công ty thực hiện dịch vụ cho chúng tôi, các đối tác kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp phân tích và làm giàu dữ liệu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn khi cần để bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc như một phần của tái cấu trúc công ty. Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu theo những cách khác nếu nó được tổng hợp hay không nhận dạng hoặc nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau hoặc được mô tả trong Chính sách bảo mật này:

Với Giảng viên của bạn: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi có về bạn với giảng viên của các khóa học bạn đăng ký hoặc có yêu cầu thông tin, để họ có thể cải thiện các khóa học cho bạn và các học viên khác. Dữ liệu này có thể bao gồm thành phố, quốc gia, ngôn ngữ trình duyệt, hệ điều hành, cài đặt thiết bị và các hoạt động của bạn trên Tuduylohoi.vn. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu bổ sung về bạn (như tuổi hoặc giới tính), chúng tôi cũng có thể chia sẻ những dữ liệu đó.

Với các học viên và Giảng viên khác: nội dung và dữ liệu hồ sơ được chia sẻ của bạn có thể được xem công khai, bao gồm cả các học viên và giảng viên khác. Nếu bạn đặt câu hỏi cho giảng viên, hãy gửi phản hồi cho khóa học, để lại nhận xét bên dưới bài đăng, thông tin của bạn (bao gồm tên của bạn) cũng có thể được người dùng khác xem công khai.

Với Nhà cung cấp dịch vụ, Nhà thầu và Đại lý: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các công ty bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay cho chúng tôi, như xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, dịch vụ tiếp thị và quảng cáo, dịch vụ email và lưu trữ, và dịch vụ khách hàng và hỗ trợ. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và được yêu cầu sử dụng dữ liệu đó khi chúng tôi chỉ đạo, để cung cấp dịch vụ được yêu cầu của chúng tôi.

Để Quản lý các Khuyến mãi và Khảo sát: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn khi cần thiết để quản lý, tiếp thị hoặc tài trợ cho các chương trình khuyến mãi và khảo sát mà bạn chọn tham gia, theo yêu cầu của luật hiện hành (như cung cấp danh sách người chiến thắng hoặc nộp hồ sơ theo yêu cầu) hoặc theo các quy tắc của chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát.

Để tuân thủ an ninh và pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba nếu chúng tôi (theo quyết định riêng của chúng tôi) có niềm tin rằng việc tiết lộ là:

Được phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Được yêu cầu như một phần của một cuộc điều tra tư pháp, chính phủ hoặc pháp lý, lệnh hoặc thủ tục tố tụng

Cần thiết như một phần của giấy triệu tập toà án, giấy phép hoặc yêu cầu hợp lệ khác

Cần thiết một cách hợp lý để thực thi Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư và các thỏa thuận pháp lý khác của chúng tôi

Cần thiết để phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý gian lận, lạm dụng, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật (hoặc quy tắc hoặc quy định), hoặc các vấn đề an ninh hay kỹ thuật; hoặc là

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu về bạn cho kiểm toán viên và cố vấn pháp lý của chúng tôi để đánh giá nghĩa vụ và quyền tiết lộ của chúng tôi theo Chính sách bảo mật này

Sau khi Tổng hợp / Hủy nhận dạng: chúng tôi có thể tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu tổng hợp hoặc không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào.

Với sự cho phép của bạn: với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho các bên thứ ba ngoài phạm vi của Chính sách bảo mật này.

5. Quyền của bạn

Bạn có một số quyền nhất định xung quanh việc sử dụng dữ liệu của mình, bao gồm khả năng từ chối nhận email quảng cáo và thu thập dữ liệu của bạn bởi một số các nhà cung cấp phân tích nhất định. Bạn có thể cập nhật hoặc chấm dứt tài khoản của mình từ trong ‘Dịch vụ’ của chúng tôi và cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền cá nhân về dữ liệu cá nhân của bạn.

5.1 Lựa chọn của bạn về việc sử dụng dữ liệu bản thân

Bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu nhất định cho chúng tôi, nhưng bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định của Dịch vụ.

Để ngừng nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bằng cách sử dụng cơ chế hủy đăng ký trong thông báo quảng cáo bạn nhận được hoặc bằng cách thay đổi tùy chọn email trong tài khoản của bạn. Lưu ý rằng bất kể cài đặt tùy chọn email của bạn là gì, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các tin nhắn giao dịch và mối quan hệ liên quan đến Dịch vụ, bao gồm xác nhận quản trị, xác nhận đơn hàng, cập nhật quan trọng về Dịch vụ và những lưu ý về chính sách của chúng tôi.

Trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng có thể cho phép bạn kiểm soát cookie và các loại lưu trữ dữ liệu cục bộ khác. Thiết bị không dây của bạn cũng có thể cho phép bạn kiểm soát xem vị trí hoặc dữ liệu khác được thu thập và chia sẻ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dữ liệu của bạn, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu hoặc quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua tính năng “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us) có sẵn trên trang web www.tuduylohoi.vn, và ứng dụng di động Tư Duy Lô Hội.

5.2 Truy cập, cập nhật và xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình mà Tuduylohoi.vn thu thập và duy trì như sau:

Để cập nhật dữ liệu bạn cung cấp trực tiếp, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản của bạn bất cứ lúc nào.

Để chấm dứt tài khoản của bạn, hãy liên hệ với phòng Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi thông qua tính năng “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us).

Xin lưu ý: ngay cả sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn vẫn có thể hiển thị cho những người khác, bao gồm không giới hạn bất kỳ dữ liệu nào được (a) sao chép, lưu trữ hoặc phổ biến bởi người dùng khác (bao gồm cả nhận xét trong khóa học ); (b) được chia sẻ hoặc phổ biến bởi bạn hoặc người khác (bao gồm trong nội dung được chia sẻ của bạn); hoặc (c) được đăng lên platform của bên thứ ba. Ngay cả sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, chúng tôi vẫn giữ dữ liệu của bạn miễn là chúng tôi có mục đích hợp pháp để làm như vậy (và theo luật hiện hành), bao gồm hỗ trợ nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể giữ lại và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách bảo mật này sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt.

Để yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua tính năng “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us). Vui lòng cho phép chúng tôi tối đa 30 ngày để phản hồi. Để bảo vệ bạn, chúng tôi có thể yêu cầu gửi yêu cầu qua địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi giữ lại một số dữ liệu nhất định khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để thực hiện việc đó, bao gồm lưu giữ hồ sơ bắt buộc và hoàn tất giao dịch.

6. Cập nhật & thông tin liên hệ

Khi chúng tôi thực hiện thay đổi nào quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng qua email, lưu ý trong sản phẩm hoặc một cơ chế khác theo yêu cầu của pháp luật. Thay đổi có hiệu lực vào ngày họ đăng tải. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tính năng của chúng tôi “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us) với bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc tranh chấp.

6.1 Việc sửa đổi chính sách bảo mật này

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với nó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, thông qua một thông báo được đăng trên Dịch vụ hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Chúng tôi cũng sẽ bao gồm một bản tóm tắt các thay đổi chính. Trừ khi có quy định khác, sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày chúng được đăng.

Theo luật hiện hành cho phép, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào, thì quyền truy cập và / hoặc việc sử dụng của bạn sẽ được coi là chấp nhận (và đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi) Chính sách bảo mật được sửa đổi. Chính sách bảo mật sửa đổi thay thế tất cả các Chính sách bảo mật trước đó.

6.2 Thông dịch

Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào không được xác định trong chính sách này đều được xác định theo quy định trong Điều khoản sử dụng. Bất kỳ phiên bản nào của Chính sách quyền riêng tư này bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh đều được cung cấp nhằm thuận tiện cho người đọc. Nếu có bất kỳ xung đột nào với phiên bản không phải tiếng Anh, bạn đồng ý rằng phiên bản tiếng Anh sẽ được dựa vào để quyết định.

6.3 Câu hỏi

Nếu bạn có thắc mắc, lo lắng, hoặc tranh chấp liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tính năng “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us) có sẵn trên trang web “www.tuduylohoi.vn” và ứng dụng di động “Tư Duy Lô Hội”.