TOP 10 FBOS ĐẠT DOANH THU CÁ NHÂN VÀ HOA HỒNG CAO NHẤT THÁNG 05 NĂM 2023

Sự kiện Kỷ niệm 21 năm thành lập khép lại cùng với TOP 10 Lô Hội

Nối tiếp niềm vui của FBOs sau Sự kiện Kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty Lô Hội, Tư Duy Lô Hội xin được tuyên dương 20 gương mặt xuất sắc nhất tháng 05 năm 2023 tại "Bảng vàng Lô Hội".

Hãy cùng Tư Duy Lô Hội gửi lời chúc mừng đến Top 10 FBOs đạt doanh thu cá nhân cao nhất của tháng 05 năm 2023, bao gồm:

 1. Nguyễn Ngọc Tây Đô (840-001-050-251)
 2. Trần Văn Thuận (840-001-060-595)
 3. Nguyễn Thị Mỹ Duyên (840-001-050-692)
 4. Hồ Thị Giang (840-001-050-237)
 5. Nguyễn Thành Lợi (840-001-057-969)
 6. Nguyễn Ngọc Lan Hương (840-001-057-189)
 7. Huỳnh Thị Mỹ Duyên (840-001-057-572)
 8. Lê Huỳnh Đức (840-001-050-596)
 9. Nguyễn Tuyết Nhi (840-001-057-531)
 10. Vũ Thị Quỳnh Như (840-001-057-985)

Ngoài ra, Tư Duy Lô Hội cũng muốn tuyên dương Top 10 NPP đạt hoa hồng cao nhất của Công ty Lô Hội vào tháng 5 năm 2023, bao gồm:

 1. Trần Mạnh Cường (840-000-973-307)
 2. Trần Khánh Băng (840-000-981-852)
 3. Đoàn Thị Mộng Cầm (840-001-003-522)
 4. Nguyễn Thị Liểu (840-000-940-009)
 5. Đinh Văn Nguyên (840-000-986-718)
 6. Nguyễn Thị Mỹ Huyền (840-001-008-380)
 7. Hà Quốc Hiến (840-000-916-956)
 8. Vy Ngọc Lan (840-000-964-931)
 9. Hoàng Thị Ngọc Huyền (840-000-994-806)
 10. Nguyễn Văn Công (840-000-780-612)

Vậy là chương trình Kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty Lô Hội đã chính thức khép lại.

Xin chúc mừng các Nhà Phân phối đã được tuyên dương tại sự kiện. Hãy cùng cố gắng hơn trong những tháng tới nữa nhé!!

Gia đình Lô Hội cố lên!!

0 lượt thích 0 bình luận
Vui lòng để gửi trả lời bài viết này!