"Đừng nói gì với người khác trong lúc bạn giận dữ" có phải là phương án tốt nhất? làm thế nào để kiểm soát cơn giận của bản thân ổn hơn ? làm sao để chuyển cơn giận thành một cơn giận trong tầm kiểm soát?